Jdi na obsah Jdi na menu
 

Czech POINT

 

Domovská stránkapomocny

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. "

 
CZECH POINT na OÚ Opatov

Obecní úřad Opatov,pracoviště CZECH POINT - obsluha PAVEL FLAXA, dle příslušných úředních hodin

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

 

Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projekt, jehož cílem je redukce přílišné byrokracie ve vztahu občan ? veřejná správa. Czech POINT ? slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů 

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát  základní údaje ? jednoznačné identifikátory. Na základě těchto identifikátorů obsluha zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti u úředníka, který výpis vydává. 

 

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. 

 

 

      VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ   ŘIDIČŮ

Co dostanete: Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Co potřebujete: Platný občanský průkaz (případně řidičský průkaz

Co budete platit: 100,-Kč za celý výpis 

 

 

 

 

 VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete : Výpis z Rejstříku trestů  

Co potřebujte : Platný doklad totožnosti  

Co budete platit : 50,-Kč za celý výpis  

 

 

 

 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ  

 Co dostanete :  Úplný/částečný   výpis Listu vlastnictví 

 Co potřebujte vědět (jednoznačné identifikátory) :   

 Katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo 

 Katastrální území, Kmenové číslo parcely, Poddělení čísla parcely nebo 

 Katastrální území, Část obce, Typ budovy, číslo popisné/číslo evidenční nebo 

 Katastrální území, Část obce, Typ budovy, číslo popisné/číslo evidenční a Číslo jednotky

 Co budete platit : 100,-Kč   za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku  

 

 

 

 

 

 VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU  

 Co dostanete :  Úplný/ výpis z obchodního rejstříku 

 Co potřebujete vědět (jednoznačné identifikátory) IČ (identifikační číslo rejstříku) 

 Co budete platit : 100,-Kč   za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku

 

 

 

 

 

 VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 Co dostanete : Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku

 Co potřebujte vědět (jednoznačné identifikátory) IČ (identifikační číslo organizace)

 Co budete platit : 100,-Kč   za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku

    VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ


Co dostanete : výpis z daného IČO

Co budete potřebovat: IČO

Co budete platit:    100,-Kč,za každou další stránku 50,-

 

VÝPIS Z REGISTRU ÚČASTNÍKA PROVOZU MA ISOH

 Co dostanete: výpis z evidence autovraku

 Co budete potřebovat: platný občanský průkaz, IČO

 

 Co budete platit:   100,-Kč, za každou další stránku 50,-Kč