Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Krajve Vysočina ZDE

Vyvěšeno dne: 20. 1. 2019

Sundáno dne: 

 

 

Návrh rozpočtu obce Opatov 2019, výhled 2020, 2021 ZDE

Vyvěšeno dne: 12. 12.2018

Sundáno dne:

 

Rozpočtové opatření č. 1 ZDE

 

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2018

Sundáno dne: 

 

 

Návrh rozpočtu obce Opatov 2018, výhled 2019, 2020  ZDE

Vyvěšeno dne: 13. 12. 2017

Sundáno dne: 

 

 

 

 

 

 

Obecní vyhlášky:

vyhláška č. 01/2011 -  Vyhláška o místních poplatcích

vyhláška č. 02/2011 - Vyhláška o volném pohybu psů

- Opatření veřejné povahy -  Řád veřejného pohřebiště

- vyhláška č. 1/2016  - O místním poplatku za provoz odpadů

- vyhláška č. 2/2016 - O systému a nakládání s odpady

vyhláška č. 3/2016 - Požární řád obce

- vyhláška č. 4/2016 - Zrušení stočného

- vyhláška č.1/2018 - Stanovení spol. školských obvodů

 

 

Závěrečný účet obce

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 17 a § 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Závěrečný účet za rok 2016

 Záverečný účet za rok 2017,  Výkaz plnění rozpočtu

        zveřejněno: 28. 4. 2018

 

 

Další obecní dokumenty:

Plán zimní údržby